Energie-Index inclusief Energielabel voor professionals

Object Woonfunctie: EPA-W

De opmaak van een Energie-Index is in de volgende situaties bij object Woonfunctie een wettelijke vereiste:

  • verhuur onder de liberalisatiegrens
  • aanvraag van gebouwgebonden subsidies
  • WWS puntentelling
  • berekening van maatwerkadvies
  • verkoop
Object Utiliteitfunctie: EPA-U

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen (object Utiliteitfunctie) van meer dan 100 m² naar verwachting minimaal Energielabel C hebben. Het Energielabel is een globale weergave van de energieprestatie van een object, weergegeven in de letters A tot en met G met de bijbehorende bekende kleuren van groen naar rood.

Steeds meer kantooreigenaren nemen hiervoor energiebesparende maatregelen. Om het actuele Energielabel te bepalen en inzicht te krijgen in de maatregelen die nodig zijn om het beoogde doel voor uw object(en) te bereiken, is het nodig om de actuele Energie-Index vast te stellen. Aan de hand daarvan wordt het Energielabel bepaald.

Energie-Index: energieprestatie in detail

De Energie-Index is in het leven geroepen om een zo gedetailleerd mogelijk beeld van de energieprestatie van uw object(en) te bepalen. De Energie-Index wordt weergegeven in een exact getal: hoe lager het getal, hoe beter de energieprestatie.
Om de Energie-Index te bepalen, worden alle relevante eigenschappen van het object zowel bouwkundig als installatie-technisch op detailniveau doorberekend. Dit onderzoek wordt bij u op locatie uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-W of EPA-U adviseur van WOONHUIS duurzaam.
Aan de hand van de vastgestelde gegevens wordt vervolgens de officiële Energie-Index berekend en de bijbehorende gedetailleerde rapportage voor u opgesteld.

Energielabel inbegrepen

Bij de Energie-Index ontvangt u automatisch ook het bijbehorende Energielabel. De conversie van Energie-Index naar het bijbehorende Energielabel vindt plaats volgens een vaste tabel. Met ingang van 29 maart 2018 ziet deze tabel er als volgt uit:

Conversie Energie-Index naar Energielabel vanaf 29 maart 2018
 

Gerichte aanpassingen leiden tot meetbare resultaten.
Maak uw object(en) duurzaam — en bereik uw doel snel en efficiënt.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.