Energie-Index: Hoe duurzaam is uw woning? Precies!

Energie-Index professionals

Het vaststellen van een Energie-Index is in de volgende situaties een wettelijke vereiste bij een object met woonfunctie:

  • verhuur onder de liberalisatiegrens
  • aanvraag van gebouwgebonden subsidies
  • WWS puntentelling
  • berekening van maatwerkadvies
  • verkoop

Om de Energie-Index te bepalen, worden alle relevante eigenschappen van het object zowel bouwkundig als installatie-technisch op detailniveau doorberekend. Dit onderzoek wordt bij u op locatie uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-W adviseur van WOONHUIS duurzaam.
Aan de hand van de vastgestelde gegevens wordt vervolgens de officiële Energie-Index berekend en de bijbehorende gedetailleerde rapportage voor u opgesteld.

Energielabel inbegrepen

Bij de Energie-Index is het bijbehorende Energielabel inbegrepen.

Gerichte aanpassingen leiden tot meetbare resultaten.
Maak uw object(en) duurzaam — en bereik uw doel snel en efficiënt.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Energie-Index: energieprestatie in detail

De Energie-Index is in het leven geroepen om een zo gedetailleerd mogelijk beeld van de energieprestatie van uw object(en) te bepalen. De Energie-Index wordt weergegeven in een exact getal: hoe lager het getal, hoe beter de energieprestatie.

Energielabel vanuit Energie-Index

Bij de Energie-Index ontvangt u automatisch ook het bijbehorende Energielabel. De conversie van Energie-Index naar het bijbehorende Energielabel vindt plaats volgens een vaste tabel. Met ingang van 29 maart 2018 ziet deze tabel er als volgt uit:

Conversie Energie-Index naar Energielabel vanaf 29 maart 2018
 

Het gaat hierbij om Energielabels die op de Energie-Index worden gebaseerd. Het is dus niet zo, dat reeds bestaande (vereenvoudigde) Energielabels automatisch leiden tot de indeling in een Energie-Index. Om via een Energie-Index meer WWS-punten te behalen, blijft de opname van een Energie-Index op locatie een vereiste.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.