WOONHUIS duurzaam - Uw partner in duurzaam beheer

Maatwerkadvies

Kennis en opties
Het Maatwerkadvies is een uitbreiding van het bouwkundige onderzoek dat voor de Energie-Index wordt uitgevoerd. Bij het Maatwerkadvies wordt niet uitgegaan van gestandaardiseerde bewonersgegevens.  In plaats daarvan kijkt het Maatwerkadvies naar het daadwerkelijk behaalde energiegebruik en naar de invloed die het bewonersgedrag daarop heeft.

Specifieke kennis van zwakke punten in de isolatie — en voordelige opties voor duurzame verbetering. Daar draait het in hoofdzaak om bij het Maatwerkadvies. Exact dezelfde huizen kunnen grote onderlinge verschillen tonen in het energieverbruik, al hebben zij dezelfde kenmerken en Energie-Index. Het aantal bewoners, maar ook de manier waarop zij met energie omgaan, speelt daarin een grote rol. Kleine veranderingen in bijvoorbeeld gedrag en gewoontes kunnen al tot wezenlijke energiebesparing leiden. Het Maatwerkadvies wijst u een betrouwbare weg.

Meer dan cijfers alleen
Het Maatwerkadvies van WOONHUIS duurzaam biedt u duidelijk inzicht in uw huidige daadwerkelijke energieverbruik. Ook laat het zien hoe dat tot stand komt. Daarnaast bevat het een helder overzicht van de mogelijke duurzame maatregelen om nog meer energiebesparing te bereiken. Ook de financiële kant van de zaak komt uitgebreid aan bod. Denk hierbij aan de minimale investeringen die nodig zijn om optimale besparing te realiseren, de subsidiemogelijkheden, het energieverbruik na toepassing van duurzame energiebesparende maatregelen, de reële terugverdientijden en nog veel meer van dat soort waardevolle gegevens.

Strategisch voordeel
De energiekosten zijn sinds eind jaren ’90 van de vorige eeuw met een slordige 50% toegenomen. Naar verwachting zal die trend zich in de komende jaren nog verder doorzetten. Alleen door een goed overzicht te krijgen van uw specifieke woonsituatie komt u te weten hoe u uw energienota structureel kunt verlagen en een hoger wooncomfort kunt bereiken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
De uitvoering van een Maatwerkadvies is een gecertificeerde dienst. Deze wordt door één van onze gediplomeerde EPA-W adviseurs voor u uitgevoerd. Er wordt een overzichtelijk rapport opgesteld met daarin de volgende elementen:
+ Inventarisatie werkelijk energiegebruik van uw woning;
+ Lijst met duurzame energiebesparende maatregelen;
+ Omschrijving van minimale investeringen om maximaal te besparen;
+ Informatie over subsidiemogelijkheden;
+ Adviezen omtrent bewonersgedrag;
+ Overzicht van het energieverbruik na toepassing van het Maatwerkadvies;
+ Reële terugverdientijden;
+ Overzicht van te verwachten effecten op het binnenmilieu en comfort;
+ Inzicht in CO2-reductie door toepassing van het Maatwerkadvies.

Bent u van plan om duurzaam te verbouwen met energiebesparende maatregelen?
Dan is dit het beste moment om een Maatwerkadvies te laten uitvoeren.

Maatwerkadvies: de basis voor Optimalisatie
Natuurlijk wilt u niet slechts over voordelen en mogelijkheden lezen: u wilt ze graag daadwerkelijk bereiken. WOONHUIS duurzaam kan — uiteraard in uitvoerig overleg met u als onze relatie — zorg dragen voor de volledige Optimalisatie van uw woning, aan de hand van het Maatwerkadvies. Wij helpen u graag verder! Neem contact op voor meer informatie.