Energielabel Utiliteit: A of C na advies

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen (object met Utiliteitfunctie) van meer dan 100 m² minimaal Energielabel C hebben. Steeds meer gebouweigenaren nemen om deze reden energiebesparende maatregelen.

Uit ervaring weten wij dat u niet zoveel heeft aan alleen een Energielabel. Zeker niet, wanneer uw pand nog niet aan de eisen voldoet. Het is belangrijker voor u om te weten wat financieel en organisatorisch gezien de beste maatregelen zijn om uw pand te verduurzamen naar de minimale norm van Energielabel C.

Onze werkwijze: een drie-stappen-plan
Wij zien allemaal graag dat gebouwen, die nu nog onzuinig zijn, óók duurzaam worden. Daarom bieden wij u de mogelijkheid om het registreren van uw Energielabel uit te stellen. In overleg met u melden wij het Energielabel pas af, wanneer u er klaar voor bent. Zo behaalt en betaalt u alléén het door u gewenste Energielabel. Wij werken hierbij met het volgende drie-stappen-plan: inzicht bieden, resultaat behalen en Energielabel afmelden.

Stap 1. Inzicht bieden
Onze specialisten brengen het actuele Energielabel van uw pand voor u in kaart. De opgenomen gegevens worden doorgerekend tot een verbeteradvies. Op één A4’tje geven wij overzichtelijk aan hoe u tot minimaal Energielabel C of, indien gewenst, Energielabel A komt. Dit advies is inclusief een heldere kostenraming en besparingsprognose.

Klik hier om een voorbeeldadvies te bekijken.

Stap 2. Resultaat behalen
Deze stap in het proces is geheel aan u. Wij durven vanuit onze kennis en ervaring rustig te stellen dat het toepassen van onze specifiek gerichte adviezen tot de gewenste resultaten leidt.

Stap 3. Energielabel afmelden
Hebt u de maatregelen uitgevoerd om tot het gewenste Energielabel te komen? Dan melden wij het behaalde Energielabel (A of C) voor u af bij de RvO. Hiervoor brengen wij apart € 100,- exclusief BTW in rekening. Daarmee staat het officieel geregistreerd en betaalt u niet onnodig voor een ongewenst Energielabel.
Gefeliciteerd! U hebt uw energiebesparende doelstelling behaald en uw pand voldoet aan de gestelde eisen!

Bereik uw doel snel en efficiënt met WOONHUIS duurzaam.
Gerichte aanpassingen leiden tot meetbare resultaten.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Welke objecten vallen onder ‘utiliteit’?

Utiliteitsgebouwen (of gebouwdelen) die na 1 juli 2014 zijn opgeleverd, verkocht of verhuurd met de volgende gebruiksfuncties, moeten voorzien zijn van een Energielabel Utiliteit:

• kantoor
• onderwijs
• bijeenkomst
• gezondheidszorg (klinisch en niet-klinisch)
• sport (verwarmd en matig verwarmd)
• cel- en winkelfunctie
• logies

Uitzonderingen en meer informatie vindt u op de site van RvO.nl (klik hier).

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Hoe bepalen wij het Energielabel Utiliteit?
Wij brengen alle relevante eigenschappen van het object volgens de geldende norm in kaart. Dit gebeurt zowel op bouwkundig als op installatietechnisch niveau. Het benodigde onderzoek wordt op locatie uitgevoerd door een gecertificeerde EPA-U adviseur van WOONHUIS duurzaam BV.
Met speciale, gecertificeerde software stellen we de energiezuinigheid van het object vast. Deze software koppelt hieraan ook een Energielabel.
Daarna onderzoeken we wat de meest effectieve en kostenefficiënte maatregelen zijn om tot het Energielabel A of C te komen. Het resultaat van dit onderzoek vatten we overzichtelijk voor u samen op één A4’tje.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.