WOONHUIS duurzaam

Uw partner in duurzaam beheer

De ervaren EPA-adviseurs van WOONHUIS duurzaam staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector. Zij zijn bevoegd om Energie-Indexen vast te stellen, Maatwerkadviezen op te stellen en Energielabels definitief te maken.

De documenten die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar geldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO en het Kadaster.

WOONHUIS garandeert volledige onafhankelijkheid en objectiviteit bij onderzoeken en adviezen die door onze gecertificeerde adviseurs worden uitgevoerd en uitgebracht. Wij onderhouden geen enkele commerciële binding met enige leverancier of uitvoerende partij. Dankzij deze onafhankelijkheid is ons onderzoek en advies vrij van beïnvloeding.

Deze pagina biedt u een helder overzicht van onze diensten, speciaal gericht op professionals in vastgoedbeheer.

Onze diensten voor professionals

QuickScan voor bedrijven

Bij u op locatie. € 229,- exclusief BTW

Elk kantoorpand moet vóór 1 januari 2023 een Energielabel C hebben.

Meteen weten wat u met uw bedrijfsgebouw kunt doen aan energiebesparing en reductie van CO2-uitstoot? Een QuickScan is de ideale manier. Wij brengen uw opties snel voor u in kaart.

Lees meer over QuickScan voor bedrijven…

Energie-Index voor professionals

Voor objecten met woonfunctie. Vanaf € 189,- exclusief BTW

Het vaststellen van een Energie-Index is in een aantal situaties een wettelijke vereiste bij een object met woonfunctie.

Om de Energie-Index te bepalen, worden alle relevante eigenschappen van het object zowel bouwkundig als installatie-technisch op detailniveau doorberekend.

Bij de Energie-Index is het bijbehorende Energielabel gratis inbegrepen.

Lees meer over Energie-Index…

Energielabel Utiliteit

Vanaf € 280,- exclusief BTW

Utiliteitsgebouwen (of gebouwdelen) die na 1 juli 2014 zijn opgeleverd, verkocht of verhuurd met bepaalde gebruiksfuncties, moeten voorzien zijn van een Energielabel Utiliteit.

Vanaf 2023 moeten kantoorgebouwen (object Utiliteitfunctie) van meer dan 100 m² minimaal Energielabel C hebben. Steeds meer kantooreigenaren nemen hiervoor energiebesparende maatregelen.

Lees meer over Energielabel Utiliteit…

Energie-Index in puntentelling WWS

De Energie-Index (afgegeven na 1 januari 2015) is een onderdeel van de puntentelling voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hoe lager de Energie-Index, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximale huurprijs.

Een optimale Energie-Index voor een ééngezinswoning levert bijvoorbeeld 44 extra punten op.

Energielabels die op basis van de methodiek van vóór 1 januari 2015 zijn vastgesteld, mogen ook nog worden toegepast in de puntentelling.
Let op! Energielabels van ná die datum zijn niet toepasbaar in de WWS puntentelling.

Lees meer over optimale WWS-punten…

Maatwerkadvies

Behaal uw duurzame doelstellingen

De afgelopen jaren zijn er nogal wat doelstellingen inzake duurzaam beheer geformuleerd, onder andere in het Convenant Energiebesparing Huursector. Zo is het goed mogelijk dat één van de volgende doelstellingen tot de actuele uitdagingen van uw takenpakket behoort.

    Aedes en de Woonbond spannen zich ervoor in dat alle corporatiewoningen in 2020 gemiddeld Energielabel B hebben (ten minste een gemiddelde Energie-Index van 1,25). Dit komt overeen met een besparing van het gebouwgebonden energiegebruik van 33% in 2020 ten opzichte van 2008.
    Vastgoed Belang beoogt de woningvoorraad van haar leden zodanig te verbeteren dat in 2020 80% daarvan minimaal Energielabel C heeft.

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Natuurlijk wilt u uw duurzame doelstellingen ook bereiken en zo uw woningvoorraad verduurzamen. De deskundige EPA-adviseurs van WOONHUIS duurzaam ondersteunen u daarbij.
Wij brengen in samenspraak met u de doelstellingen omtrent duurzaamheid in kaart. Vervolgens brengen wij op basis van de Energie-Index een Maatwerkadvies uit. Aan de hand daarvan bespreken wij uitgebreid met u, hoe dit traject het beste kan worden uitgevoerd.
Bij dit alles houden wij natuurlijk rekening met de door de overheid ingestelde stimuleringsmaatregelen.

Lees meer over Maatwerkadvies…

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies op het gebied van duurzaamheid hebben woningcorporaties en verhuurders een Energie-Index nodig.

    Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP): subsidie voor verhuurders om het Energielabel van woningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren.
    Fonds energiebesparing huursector (FEH): lening voor verhuurders, bedoeld om het Energielabel van woningen onder en boven de liberalisatiegrens te verbeteren.

Voor financiële ondersteuning bij de realisatie van energiebesparing bij de bestaande woningvoorraad van corporaties is er een aantal ‘crisismaatregelen’. Deze zijn van tijdelijke aard.
Verder zijn al langer lopende gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidieregelingen, leningen of btw-verlagingen van toepassing.

Lees meer over subsidie…

Energiebelasting

Er zijn situaties waarin u als eigenaar teveel Energiebelasting betaalt.
WOONHUIS duurzaam trekt dit voor u na en haalt het teveel betaalde voor u terug op basis van no cure, no pay.

Lees meer over onze Energiebelasting-service…