WOONHUIS duurzaam

Uw partner in duurzaam beheer

De ervaren EPA-adviseurs van WOONHUIS duurzaam staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector. Zij zijn bevoegd om Energielabels vast te stellen en Maatwerkadviezen af te geven.

De documenten die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar geldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO en het Kadaster.

WOONHUIS garandeert volledige onafhankelijkheid en objectiviteit bij onderzoeken en adviezen die door onze gecertificeerde adviseurs worden uitgevoerd en uitgebracht. Wij onderhouden geen enkele commerciële binding met enige leverancier of uitvoerende partij. Dankzij deze onafhankelijkheid is ons onderzoek en advies vrij van beïnvloeding.

Deze pagina biedt u een helder overzicht van onze diensten, speciaal gericht op professionals in vastgoedbeheer.

Onze diensten voor professionals

Maatwerkadvies

Behaal uw duurzame doelstellingen

De afgelopen jaren zijn er nogal wat doelstellingen inzake duurzaam beheer geformuleerd, onder andere in het Convenant Energiebesparing Huursector. Zo is het goed mogelijk dat één van de volgende doelstellingen tot de actuele uitdagingen van uw takenpakket behoort.

Aedes en de Woonbond

    spannen zich ervoor in dat alle corporatiewoningen in 2021 gemiddeld Energielabel B hebben. Dit komt overeen met een besparing van het gebouwgebonden energiegebruik van 33% in 2021 ten opzichte van 2008.

Vastgoed Belang

    beoogt de woningvoorraad van haar leden zodanig te verbeteren dat in 2020 80% daarvan minimaal Energielabel C heeft.

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Natuurlijk wilt u uw duurzame doelstellingen ook bereiken en zo uw woningvoorraad verduurzamen. De deskundige EPA-adviseurs van WOONHUIS duurzaam ondersteunen u daarbij.
Wij brengen in samenspraak met u de doelstellingen omtrent duurzaamheid in kaart. Vervolgens brengen wij op basis van een Energie Prestatie-berekening een Maatwerkadvies uit. Aan de hand daarvan bespreken wij uitgebreid met u, hoe dit traject het beste kan worden uitgevoerd.
Bij dit alles houden wij natuurlijk rekening met de door de overheid ingestelde stimuleringsmaatregelen.

Als u nu, of later een officieel Energielabel nodig hebt adviseren we onze service Energielabel+advies.

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies op het gebied van duurzaamheid hebben woningcorporaties en verhuurders een geregistreerd Energielabel nodig.

Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

    : subsidie voor verhuurders om het Energielabel van woningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren.

Fonds energiebesparing huursector (FEH)

    : lening voor verhuurders, bedoeld om het Energielabel van woningen onder en boven de liberalisatiegrens te verbeteren.

Voor financiële ondersteuning bij de realisatie van energiebesparing bij de bestaande woningvoorraad van corporaties is er een aantal ‘crisismaatregelen’. Deze zijn van tijdelijke aard.
Verder zijn al langer lopende gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidieregelingen, leningen of btw-verlagingen van toepassing.

Lees meer over subsidie…