WOONHUIS duurzaam

Uw partner in duurzaam beheer

De ervaren EPA-adviseurs van WOONHUIS duurzaam staan ingeschreven in het kwaliteitsregister voor de bouw- en installatiesector. Zij zijn bevoegd om Energielabels vast te stellen en Maatwerkadviezen af te geven.

De documenten die wij aan onze opdrachtgevers aanleveren zijn 10 jaar geldig en worden geregistreerd in de landelijke database van RVO en het Kadaster.

WOONHUIS garandeert volledige onafhankelijkheid en objectiviteit bij onderzoeken en adviezen die door onze gecertificeerde adviseurs worden uitgevoerd en uitgebracht. Wij onderhouden geen enkele commerciële binding met enige leverancier of uitvoerende partij. Dankzij deze onafhankelijkheid is ons onderzoek en advies vrij van beïnvloeding.

Deze pagina biedt u een helder overzicht van onze diensten, speciaal gericht op professionals in vastgoedbeheer.

Onze diensten voor professionals

Energielabel in puntentelling WWS

Het Energielabel is een onderdeel van de puntentelling voor het woningwaarderingsstelsel (WWS). Hoe beter het Energielabel, hoe meer punten er worden toegekend voor het berekenen van de maximale huurprijs.

Een Energielabel A++ voor een ééngezinswoning levert bijvoorbeeld 44 extra punten op.

Lees meer over optimale WWS-punten…

Maatwerkadvies

Behaal uw duurzame doelstellingen

De afgelopen jaren zijn er nogal wat doelstellingen inzake duurzaam beheer geformuleerd, onder andere in het Convenant Energiebesparing Huursector. Zo is het goed mogelijk dat één van de volgende doelstellingen tot de actuele uitdagingen van uw takenpakket behoort.

    Aedes en de Woonbond spannen zich ervoor in dat alle corporatiewoningen in 2020 gemiddeld Energielabel B hebben. Dit komt overeen met een besparing van het gebouwgebonden energiegebruik van 33% in 2020 ten opzichte van 2008.
    Vastgoed Belang beoogt de woningvoorraad van haar leden zodanig te verbeteren dat in 2020 80% daarvan minimaal Energielabel C heeft.

Dit zijn slechts twee voorbeelden. Natuurlijk wilt u uw duurzame doelstellingen ook bereiken en zo uw woningvoorraad verduurzamen. De deskundige EPA-adviseurs van WOONHUIS duurzaam ondersteunen u daarbij.
Wij brengen in samenspraak met u de doelstellingen omtrent duurzaamheid in kaart. Vervolgens brengen wij op basis van de Energie-Index een Maatwerkadvies uit. Aan de hand daarvan bespreken wij uitgebreid met u, hoe dit traject het beste kan worden uitgevoerd.
Bij dit alles houden wij natuurlijk rekening met de door de overheid ingestelde stimuleringsmaatregelen.

Een maatwerkadvies oude stijl kan alleen met de hiervoor in 2012 ontwikkelde software worden opgesteld. Met deze software kan het Energielabel van het gebouw niet exact bepaald worden. Als u nu, of later een officieel Energielabel nodig hebt adviseren we onze service Energielabel+advies.

Subsidie

Om in aanmerking te komen voor bepaalde subsidies op het gebied van duurzaamheid hebben woningcorporaties en verhuurders een Energie-Index nodig.

    Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP): subsidie voor verhuurders om het Energielabel van woningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren.
    Fonds energiebesparing huursector (FEH): lening voor verhuurders, bedoeld om het Energielabel van woningen onder en boven de liberalisatiegrens te verbeteren.

Voor financiële ondersteuning bij de realisatie van energiebesparing bij de bestaande woningvoorraad van corporaties is er een aantal ‘crisismaatregelen’. Deze zijn van tijdelijke aard.
Verder zijn al langer lopende gemeentelijke, provinciale en landelijke subsidieregelingen, leningen of btw-verlagingen van toepassing.

Lees meer over subsidie…

Energiebelasting

Er zijn situaties waarin u als eigenaar teveel Energiebelasting betaalt.
WOONHUIS duurzaam trekt dit voor u na en haalt het teveel betaalde voor u terug op basis van no cure, no pay.

Lees meer over onze Energiebelasting-service…