WOONHUIS duurzaam verzorgt uw aanvraag van STEP en/of FEH subsidie.

Subsidie professionals

WOONHUIS duurzaam neemt u het werk graag uit handen. Het aanvragen van subsidie op energiebesparende maatregelen en andere woningverbeteringen kan een ingewikkeld, tijdrovend proces zijn. Graag verzorgen wij uw subsidie-aanvraag voor u.

De STEP-regeling en de FEH-regeling zijn allebei gebaseerd op het verbeteren van een bestaande Energie-Index (EI) van woningen.
WOONHUIS duurzaam biedt daarom een naadloos traject: van Energie-Index via woningverbetering naar een nieuwe, optimale EI en daarmee de hoogst mogelijke subsidie.

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) is een subsidie, bedoeld voor verhuurders van één of meer huurwoningen in de gereguleerde huursector, die de energieprestatie van hun huurwoning(en) willen verbeteren.
De STEP-regeling is bedoeld voor woningcorporaties en andere verhuurders van bestaande huurwoningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt.
De woning moet daarnaast voldoen aan dezelfde voorwaarden als een woning onder de Wet op de huurtoeslag.
Meer informatie over de STEP-regeling op rvo.nl ->

Het Fonds energiebesparing huursector (FEH) biedt verhuurders van woningen de mogelijkheid een lening met een lage rente aan te vragen. Het FEH is bedoeld voor verhuurders van een project, bestaande uit minimaal 5 woningen, met een zeer hoge energiebesparingsambitie.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt met deze regeling verhuurders om de energieprestatie van huurwoningen vergaand te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen.
De FEH-regeling is niet bedoeld voor natuurlijke personen, alleen voor rechtspersonen. Wij kunnen uw lening aanvragen voor minimaal 5 woningen met alle een huurprijs onder of boven de liberalisatiegrens.
Meer informatie over de FEH-regeling op rvo.nl ->

Voor veel mensen zijn ingewikkelde formulieren een hoge drempel. Veel mensen en zelfs bedrijven laten daarom onnodig veel geld liggen, terwijl ze wel degelijk recht op subsidie hebben. Ook voor u willen wij die drempel verlagen. Daarmee wordt de overstap naar energiebesparende maatregelen ook voor u nog aantrekkelijker. Het enige dat u hoeft te doen is het aanleveren van de benodigde gegevens. WOONHUIS duurzaam vraagt uw subsidie voor u aan.

Zo krijgt u de subsidie waar u recht op hebt.
Maak uw WOONHUIS duurzaam — en bereik uw doel snel en efficiënt.

Neem vandaag nog contact met ons op. Wij helpen u graag verder.